خانه / درباره ما

درباره ما

چشم انداز موسسه

۱ـ موسسه خیریه نور با ارائه بالاترین سطح از پاسخگویی، شفافیت و قدرشناسی، یکی از معتمدترین نهادهای خیریه برای نیکوکاران و سازمان های بشردوستانه و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمانهای مشابه در سطح ملی و بین المللی خواهد بود، این سازمان از نظر چند عملکردی بودن ودر …

ادامه نوشته »

خط مشی

الف : حمایت مالی و معنوی با رعایت کامل قوانین و مقررات، امانتداری، رازداری، پاسداری از کرامت انسانی و احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست جامعه هدف از یک سو، عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و حامیان گرامی …

ادامه نوشته »

سخن مدیر عامل

مناعت طبع و عزت نفس انسانی، از گوهر هاي ارزشمند وجود انسان است که تحت هيچ شرایطی نباید لگدمال شود و یا حتی خدشه بر آن وارد آید خداوند متعال از ميان همه موجودات، انسان را به عنوان ( خليفه الله ) برگزیده و عطيه اي گرانبها به نام کرامت …

ادامه نوشته »

اهداف موسسه

۱ـ جذب و ساماندهی سرمایه های فکری با هدف توانمند سازی ، اشتغال زایی، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری به وسیله جلب حمایت های تخصصی و اقتصادی در قالب مشارکتهای مردمی. ۲ـ ارائه و اجرای مجموعه ای از خدمات آموزشی، تربیتی، مشاوره ای، فرهنگی، ورزشی به منظور تقویت رفتارهای اجتماعی، تامین …

ادامه نوشته »

معرفی موسسه

موسسه خیریه نور فعالیتهای خود را با اهداف توانمند سازی خانواده های بی سرپرست و بد سرست و سایر افراد بر مبنای حفظ شأن و کرامت انسانی در قالب جمع آوری سرمایه های فکری وظرفیتهای متفاوت در زمینه های علمی، عملی و تجربی با هدف اشتغالزایی، کارآفرینی ، آموزش فنی …

ادامه نوشته »